Thermografie camera

Sinds de opkomst van de eerste IR thermografie-toepassingen onderging de infrarood technologie een ware revolutie.
Warmtebeeldcamera’s worden nu o.a. gebruikt ter controle van procesbewaking en -besturing, isolatie van gebouwen, opsporing van lekken, vroegtijdige slijtage van lagers, etc..

Temperatuurstijgingen duiden bijna altijd op een potentieel gevaar. Omdat de warmtebeeldcamera een non-impact Controletoestel is, biedt het de mogelijkheid om gevarenzones op veilige wijze te detecteren.
 

Flir warmtecamera | thermografie Drenthe

   
Thermische beelden tonen een oververhitte aansluiting die met het blote oog niet waar te nemen is, isolatielekken (koudebruggen), losse of slecht aangesloten leidingen lopen warm en zijn duidelijk zichtbaar op een IR foto.
Sinds kort beschikt de firma Barkhuis ook over deze thermografie-camera en kan voor u misschien de oplossing zijn om lekkage problemen te verhelpen?

Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis

Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis